Made with Padlet

Thank You

Thank you so much for such a warm welcome! 
We very much appreciate your complimentary gifts. 
What a good start!!
 

Eguzkitza's Erasmus + team.

 

Erasmus +

 

The BEALE project is co-financed by the Erasmus + program of the European Union. The content of this publication is the sole responsibility of Eguzkitza BHI and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalization of Education (SEPIE) are responsible for the use that may be made of the information disclosed here.

 

BEALE proiektua Europar Batasuneko Erasmus + programak finantzatzen du. Argitalpen honen edukia Eguzkitza BHIren ardura bakarra da eta ez da Europako Batzordea ezta Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzua (SEPIE) ere hemen azaldutako informazioari buruz egin daitekeen erabileraren erantzule.

 

El proyecto BEALE está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Eguzkitza BHI y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.