ELKARBIZITZAREN  DEFINIZIOA

 

 

Errespetuan, tolerantzian eta komunikazioan murgiltzen den giroak, egokiro lan egin ahal izateko autonomia areagotzen du talde lana egiteko aukera  indartuz.

Elkarbizitzan begikortasuna, elkarrizketa eta harreman onak izatea espero dugu, denok babestuta, ulertuak eta onartuak sentitu ahal izateko.


Beraz, garrantzitsua ikusten dugu hezkuntza komunitate kideen arteko harremanak lankidetzan eta besteen iritzi ezberdina onartzean oinarrituta egotea.

Elkarbizitza arauak zentruko bizitza arautzen duten adostutako akordioak dira guretzat eta hezkuntza komunitate osoak burutuko ditu.


Interes ezberdinak dituzten pertsonen arteko gatazkak ez ditugu arazotzat jotzen, ikasteko  eta hobetzeko aukerak bezala baizik.gatazkak konpontzeko hitz egingo dugu, elkarrekiko bortzakeria baztertuz.