Komunikazioaren asmoa, EA21en ibilbidea eta emaitzak

ezagutzera ematea eta hezkuntza-komunitateko kide

guztiengana iristea da. Ebaluazioan berriz,  egindako

lanaren balorazio orokorra egitea.

Gu proiektuaren fase desberdinei buruzko informazioa  

 

Txoko Berdearen bidez plazaratzen saiatu gara

 

Komunikazioan garrantzi berezia dute udal-

 

ordezkarien aurrean egiten diren Udal Foroek.

 

Ebaluazioaren emaitzak ikusita, honako hauek izango

 

lirateke hobetu behar diren aspektuak:

 

 

Antolakuntza hobetu behar dugu partaidetza

 

sustatzeko:

 

 

Klase bakoitzeko patruila berdeko ordezkarien

 

 

funtzionamendua hobetu behar dugu,  eginkizunen

 

banaketa zehaztuz.

 

 

Gurasoekin,  lan sistematikoagoa egin behar dugu,

 

 

komunikazio arloan batez ere.

 

Txertaketa kurrikularra ere landu behar da.

 

 

Hurrengo ikasturterako zenbait konpromiso hartu

 

ditugu:

 

Curriculum arloan:

 

Hurrengo ikasturtearen programazio guztietan, gaiak

 

 iraunkortasunaren ikuspuntutik lantzea.

 

Partaidetza arloan: 

 

Ikasleen partaidetza sustatzeko tutoretza-ordu batzuk

 

erabiltzea.

 

Gurasoen partaidetza bultzatzeko, kurtsoan zehar,

 

informazio gehiago bidaltzea.

 

Kudeaketa arloan:

 

Edukiontziak aldiro husteko gela guztiak inplikatzea.

 

Paper gastua kontrolatzea.