Jangela Institutuak eskeintzen duen zerbitzua izanda, elkarbizitzarako arauak gainontzeko ikastorduetan betetzen diren neurrian, jatorduetan ere, bete beharko dira

 

Kasuen arabera, aipatutakc arauak beta ezean, epe batez edo betirako, jangela zerbitzua erabiltzeari utziko zaio.

 

Eguzkitza Institutuan elkarrekiko begirunea ezinbestekotzat jotzen dugu irakasle, monitore eta ikasleen arteko harremanak ahalik eta egokienak izan daitezen.

 

Jarraian kontuan izan beharreko arauak zerrendatzen ditugu:

 

1. Jangelan lan egiten duten pertsonekiko jarrera errespetuzkoa izango da haiek esandakoa betetzen. Era berean ikasleen arteko harremanak errespetuzkoak izango dira,

 

2. Jangelan lasai eta korrika egin gabe sartuko da, bakoitza bere lekuan eseritzen, guztiok bukatu arte altxatu gabe.

 

3. Giro lasaia eta atsegina lortzeko karraxi egin gabe hitz egiten saiatuko gara, era egokienean bazkaldu ahal izateko.

 

4. Ez da inongo janaririk jangelatik aterako.

 

5. Bazkaldu ondoren ezin izango da lnstitututik atera.

 

6. lkasleek prestaketa eta txukunketa lanetan lagunduko dute beraien txanda ailegatzean.

 

7. lnstitutuko material nahiz instalazioarekiko errespetuzko jarrera mantenduko da.

JANGELA

Jangela zerbitzua  2016-17 Servicio de comedor


 

 - Hezkuntza sailak 2016-17 kurtsorako tarifak argitaratu ditu, hona hemen prezioak. El departamento de Educación ha publicado las  tarifas de comedor para el curso 2016-17.

 Las tarifas a aplicar son las siguientes:

 

Ohiko ikasleak

Alumnos habituales

Garraiatuak (BUS)

Transportados (BUS)

Ez garraiatuak

No transportados

Urte guztirako izen emateak

Inscritos para todo el curso

 

3,30€/egun

 

 

4,60€/día

 

 

Noizbehinkakoentzako prezioa 5,20€ eguneko.

El precio por día para aquellos que acudan sólo eventualmente asciende a 5,20€ /día.


 

 ORDUTEGIA 2016-17 / HORARIO ESCOLAR 2016-17

Datorren kurtsoko ordutegia goiz eta arratsaldez izango da astelehen, astearte eta ostegunetan (8:30-13:00/14:30-16:30); asteazken eta ostiraletan, aldiz, ordutegi jarraia goizez (8:30-14:00). 

El horario escolar del curso que viene vuelve a ser de mañana y tarde los lunes, martes y jueves (8:30-13:00/14:30-16:30);  y horario intensivo o sólo de mañanas (8:30-14:00) los miércoles y viernes. 

 

EGUTEGIA 2016-17 CALENDARIO 2016-17:

Jangelak urriaren 3tik ekainaren 20ra bitartean eskainiko du zerbitzua. Ekainean eskola ordutegia goizez bakarrik izango denez, bazkaria 14:00etan izango da, aurten bezala.

El comedor ofrecerá sus servicios desde el 3 de octubre hasta el 20 de junio. En junio el horario será sólo de mañanas, como este curso, por lo que la comida será a las 14:00.

 

BEKA EDO DIRULAGUNTZAK / BECAS O AYUDAS ECONÓMICAS:

Eusko Jaurlaritzak egiten du deialdia eta kurtso hasieran egin ohi da eskaria, eskolako idazkaritzan, informazioa daukagunean bidaliko dizuegu. Esleipena udaberri aldera izaten da. 

El Gobierno Vasco hace la convocatoria correspondiente a cada curso y habitualmente las familias hacen la petición a comienzo de curso en secretaría os mantendremos informados. La resolución  se resuelve hacia  primavera.

 

ORDAINKETAK / PAGOS

Hilabetero helbideratuko dugu hileko kuota. Beste era batera egin nahi duenak, idazkaritzara etorrita eskatuz gero eskaria aztertuko dugu.  Edonola ere, norbaitek ordainketa bat edo gehiago zor baditu, jangela zerbitzua erabiltzeko aukera galduko du.

Cobraremos mediante domiciliación bancaria todos los meses. Si alguien quisiera hacerlo de otra manera que se acerque a secretaría y analizaremos su petición. En cualquier caso, si alguien incurre en impago de una o más cuotas, perderá el derecho a utilizar el comedor.