2007an zentroetan egindako ingurumen diagnostikoan ura gai interesgarrienetariko bat bezala  agertu zen; horregatik, kontuan hartuta  curriculumean erraz agertzen den gaia dela,  URAren gaia lantzea erabaki zen.Asko izan dira hilabete hauetan egindako lanak eta ekintzak:

Bertako Olaberria  erreka aztertzera atera dira ikasleak,erreka ertzeko zein errekako flora eta fauna.

Hondakin-urak ibaira  doazen edo ez,...aztertu dute.

Errekan nolako zaborrak dauden ikusi dute.

Irungo kaleetan topa ditzakegun iturriak aztertu dituzte. 

Ur mota ezberdinak aztertu dira (metal ura,uretza...).

Ur-kontsumo arduratsu eta ohiturei buruzko inkestak egin dituzte.

Horma irudiak korridoreak apaintzeko eta pegatinak sortu dituzte.

Nondik datorren Irunen kontsumitzen dugun ura.

Elordi bisitatu dute....

ESKOLAKO AGENDA21eko PARTAIDEAK EZ OHIKO BILKURA BEREZIAN