Voyage À Bordeaux


Le 28 avril, ma classe et moi nous sommes allés à Bordeaux.

Avant de partir, nous nous sommes arrêtés parce qu'une personne a oublié sa pièce d’identité.

Nous avons dû attendre environ 10 minutes.

À Bordeaux nous avons beaucoup marché. Nous avons visité le centre-ville, et nous avons parcouru aussi les ruelles de la ville.

Nous avons dormi dans une auberge en plein centre de Bordeaux!

Nous nous sommes bien amusés.

 

 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

ENGLISH DEPARTMENT

Mila Uzin

 

 

   DEPARTEMENT DE FRANÇAIS


OBJETIVOS

1.- Ahozko testuen informazio orokorra eta espezifikoa entzutea eta ulertzea, askotariko komunikazio egoeretan, errespetuzko eta lankidetzako jarrera bat hartuz.
2.- Ahoz adieraztea eta elkar jardutea ulertzeko moduan komunikazioko ohiko egoeretan eta autonomia maila jakin batekin.
3.- Ikasleen gaitasunei moldatutako mailako askotariko testuak irakurtzea eta ulertzea, informazio orokorra eta espezifikoa ateratzeko helburuarekin, eta irakurketa gozameneko eta norberaren aberastasuneko iturri gisa.
4.- Gai desberdinei buruzko testuak idaztea, kohesio eta koherentziako baliabide desberdinak erabiliz.
5.- Atzerriko hizkuntzaren oinarrizko osagai fonetikoak, lexikoak, estrukturalak eta funtzionalak erabiltzea benetako komunikazio testuinguruetan.
6.- Atzerriko Hizkuntzak eta hizkuntzak oro har, baloratzea komunikazio baliabide ezberdinen bitartez, hizkuntza eta kultura desberdinetako pertsonekin elkar ulertzeko, edozein diskriminazio eta hizkuntza eta kultura esterotipo mota baztertuz.
7.-   Irakaskuntza estrategiak eta eskura dituen baliabide guztiak erabiltzea, baita informazio eta komujnikazioaren teknologiak ere, informazioa ahoz eta idatziz lortzeko, sailkatzeko eta aurkezteko.
8.-  Jarrera harkorra eta auto-konfiantza adieraztea ikasteko gaitasunean eta atzerriko  hizkuntzaren erabileran.

null